بازرگانی

بازرگانی

در بخش بازرگانی شرکت بتا فرآیند شیمی،از طریق ایجاد روابط تجاری گسترده و موثر و اخذ نمایندگی از شرکت های معتبر و بزرگ اروپایی و آسیایی در امور وارداتی و صادراتی کالاهای مورد نیاز قطب­های صنعتی به بسط وگسترش اقدامات و فعالیت های خود پرداخته است.